Etikettarkiv: #TMSWE #trendmicro

Ditt företag läcker information!

Dagligen delar vi med av information, informationen sprids på många olika sätt, men troligen är merparten via epost. Det finns statistik som visar att 95% av all information som är skadlig kommer via epost, och det är högst troligt att när vi delar / läcker information då sker det via epost.

Det är inte bara personer som skickar epost som du säkert redan är medveten om, vårt system skickar massor av information. Hur kan vi säkerställa att det som skickas ifrån vårt system och ifrån våra användare inte är i konflikt med företagets regler om informations delning?

Tänk om ett system som tex. skickar epost med nyheter, fakturor, statistik mm skickar annan information som vi inte är medvetna om – det kan vara att systemet är infekterat, eller det kan vara en användare som har fått ”okänd kod / malware” på datorn som läcker.

Det finns idag system och lösningar som kan hjälpa till och de kallas för DLP – data loss prevention – (IT ord: https://it-ord.idg.se/ord/dataskydd/ ) – DLP kan även vara med till att hjälpa med GDPR processen.

DLP bör vara en del av företagets skydd för information som lämnar användarna och vår IT system / Server – Pro­gram för data­skydd över­vakar in­forma­tion som skickas i nätverk, in­forma­tion som be­ar­betas och in­forma­tion som är lagrad. Syftet är att upp­täcka och för­hindra otillåten över­föring av in­forma­tion.

Skydd mot obe­hö­rig åt­komst och delning, inte om skydd mot att data går för­lorade, till exempel av tekniska orsaker

Trend Micro lösningar har DLP som en del av vår standardfunktion.

 

 

 

Ola Wittenby ny vd för Trend Micro – Ska bli den största IT-säkerhetsleverantören i Sverige

Japanska IT-säkerhetsföretaget Trend Micro meddelar idag att Ola Wittenby utsetts till ny vd för företagets verksamhet i Sverige. Med en lång erfarenhet från IT-säkerhetssidan ur både ett affärs- och teknikmässigt perspektiv, har han ett tydligt uppdrag och mål att göra Trend Micro till den största leverantören av IT-säkerhet i Sverige.

 

–  Det känns otroligt spännande med ett så tydligt mandat att stärka Trend Micros position på den svenska marknaden, säger Ola Wittenby. IT-säkerhetsfrågan är glödhet just nu med en ökande organiserad brottslighet och ökat industrispionage. Därför måste vi leverantörer jobba annorlunda och bli mycket bättre på att utbilda våra kunder om helheten kring säkerhet. Vi har varit allt för fokuserade på att sälja en lösning när det i själva verket ofta handlar om en kombination av lösning och förändrad syn på hur vi hanterar information.

 

Trend Micro, som under senaste verksamhetsåret har fördubblat antalet anställda i Sverige, kommer fortsätta expandera och letar nu bland annat efter fler säljare. Dessutom kommer företaget att öka sitt fokus på existerande återförsäljarprogram där tätare samarbeten och fler nya typer av partners är i fokus.

 

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Ola. Med honom får Trend Micro en ledare i Sverige som har en erfarenhet från hela kedjan i vår leverans, och som dessutom har en mycket värdefull erfarenhet från de största bolagens IT-säkerhetsutmaningar, säger Frank Schwittay Vice President Sales Europe på Trend Micro. Vi har nu gemensamt satt upp en långsiktig plan för att bygga Trend Micro i Sverige.

 

Ola Wittenby är civilingenjör med en gedigen erfarenhet av både IT-branschen och IT-säkerhetsområdet. Han kommer närmast från IBM där han under han haft olika befattningar, senast som kundansvarig för några av IBM:s största kunder inom den finansiella sektorn. Tidigare erfarenheter inkluderar partneransvarig på RedHat, en liknande roll från Symantec samt även tidigare HP.

 

– För att lösa den stora utmaningen med IT-säkerhet inom både företag och myndigheter måste vi arbeta smartare tillsammans och i detta blir vårt utökade partnerprogram en viktig del. Vår uppgift blir att utbilda marknaden om Trend Micros helhetserbjudande inom IT-säkerhet, där vi idag rankas som ledare av Gartner inom många olika kategorier, avslutar Ola Wittenby.

 

För mer information, kontakta:

Ola Wittenby, vd för Trend Micro i Sverige

Tel: 0703 75 95 00

Ola_wittenby@trendmicro.se