Etikettarkiv: #ENISA

Ny EU-cyberstyrka visar på vikten av allianser

Flera EU-länder har nu börjat med att samarbeta och utveckla en cybersäkerhetsstyrka på EU-nivå för att tillsammans motverka framtida cyberhot. Det är ytterligare ett steg till att börja arbeta med cybersäkerhet på transnationell nivå. Men låt oss inte glömma vikten av samarbeten mellan privat och offentlig sektor, så att vi kan försäkra oss om att regeringarna i dessa länder använder sig av de bästa resurserna och den bästa underrättelseinformationen från ledande IT-säkerhetsföretag i den privata sektorn.

En ny cybersäkerhetstyrka
Förra veckan kom en avsiktsförklaring från Litauen gällande formandet av en ny cybersäkerhetsstyrka som presenterades för EU:s råd för utrikesfrågor i Luxemburg. Idén bygger på att varje medlemsstat ska ha en specialiserad enhet som är ansvarig för interaktionen med de andra länderna i samarbetet för att hjälpa till med utredningen och neutraliseringen av cyberhot. Varje medlemsstat kommer även att utse experter inom specifika IT-säkerhetsområden från ländernas olika säkerhetstjänster och andra institutioner.

Initiativet börjar nu ta fart och de första EU-länderna som valt att bli medlemmar i initiativet är Kroatien, Estland, Frankrike, Finland, Nederländerna, Rumänien och Spanien. Ytterligare fyra länder – Belgien, Tyskland, Grekland och Slovenien – börjar än så länge som observatörer. Samarbetet är ett svar på den växande oron kring att cyberkriminella inte bryr sig om landsgränser och att de allt mer börjar få överhanden genom inte bara dataattacker utan även allvarliga infrastrukturattacker på SCADA-system och på den IoT-infrastruktur som allt mer börjar få fäste i Europa.

Detta initiativ är följden av de planer som kommunicerades ett par veckor sen gällande att ge mer kraft till det europeiska cybersäkerhetscentret ENISA, och ge centret ett permanent mandat som EUs cybersäkerhetsbyrå. Man hoppas också på att ENISA kommer att kunna öppna sitt första dygnet-runt-incidentcenter i Bryssel senare i år.

För allmänhetens bästa
Vi på Trend Micro stöttar dessa initiativ för att förbättra det internationella samarbetet och stärka incident-responsen i Europa, och vi hoppas att även Sverige kommer att fortsätta arbeta med andra länder i samband med framtida cybersäkerhetssamarbeten. Vi ser också mycket positivt på alla EU-ledda initiativ där man behöver säkerhetsexpertis från den privata sektorn. Redan idag arbetar vi med ett antal initiativ och partnerskap med bland annat Europol och Interpol.

Alla länders regeringar måste förstå att cyberkriminella alltid ligger ett steg före: de slår till när man minst anar det och vanligtvis från det fördolda vilket gör det svårt att identifiera dem. De är agila, resursstarka, målinriktade och behöver bara lyckas en enda gång för att ta sig igenom vårt försvar. Det enda sättet att bekämpa det hot som cyberkriminella utgör är att samarbeta, dela underrättelseinformation och bästa praxis, samt se till att det inte finns några möjligheter för de cyberkriminella att arbeta i det fördolda.