Otrygg digitalisering gör ingen nytta

För många svenska företag var 2018 året då deras verksamhet digitaliserades på allvar. En utveckling som på de flesta håll har gått mycket bra, med omfattande effektiviseringar och förbättrade tjänster.

För att resultaten av detta arbete ska få bästa effekt även på lång sikt är det dock viktigt att komma ihåg att digitaliseringen även leder till nya utmaningar – både för IT-avdelningar, som för andra verksamhetsdelar – som det är viktigt att man är lyhörd inför, och adresserar i tid.

Min uppfattning är att alltför många digitaliseringsprojekt fortfarande drivs från ett affärsstrategiskt perspektiv. För att snabbt nå sina affärsmål prioriterar många företagsledningar de digitala verktyg som man upplever ger ”direkta resultat” oavsett deras kvalitéer – vilket är en alltför kortsiktig strategi för att fungera i längden.

För att verksamhetens samtliga delar ska kunna ta tillvara på digitaliseringens fantastiska fördelar på lång sikt måste man först av allt identifiera och adressera de risker som är verksamhetskritiska, och sträva efter att skapa en säker organisation och processer som kan driva detta arbetet tvärs genom hela verksamheten – för riskerna är reella.

Enligt en undersökning som vi på Trend Micro genomförde tidigare i år uppger 61 procent av svenska företagsledare att digitaliseringen har medfört fler IT-relaterade hot.

Undersökningen visar även att oron sträcker sig bortom företagsledningarna. Hela 59 procent av HR-chefer säger sig oroa sig för IT-hot. Detta behöver i sig inte visa på några egentliga problem, men skrämmande nog uppger enbart 22 procent av samma grupp att företaget genomför regelbundna utbildningar för att öka medarbetarnas kunskaper kring IT-säkerhet, och hela 16 procent uppger att företaget aldrig gör detta.

Ett annat oroande resultat är att var tionde HR-chef säger sig vara negativt inställd till digitaliseringen i allmänhet. En orsak till detta kan finnas i digitaliseringens påverkan vid rekryteringsprocesser. Enbart var fjärde HR-chef i undersökningen uppger att digitaliseringen har gjort det enklare att rekrytera ny personal, och var fjärde upplever till och med att det har blivit svårare. Tre av fyra HR-ansvariga upplever med andra ord ännu inte några positiva effekter av digitaliseringen när det kommer till rekrytering – en sannerligen häpnadsväckande slutsats!

Och en viktig indikation på att det är dags att agera nu för att ändra situationen.

För digitaliseringen innebär – och kommer att fortsätta innebära – förändringar för hela verksamheter. Och för att möta dessa utmaningar är det nödvändigt att man bygger ut säkerheten parallellt med övrig IT – och att man lyssnar på medarbetarnas behov när man gör det.

I detta arbete är det nödvändigt att etablera en nära relation med sitt IT-säkerhetsföretag, och bygga ett proaktivt IT-säkerhetssystem från grunden.

För en otrygg digitalisering gör ingen nytta i längden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.