Hur förberedda är svenska företag och organisationer inför GDPR?

Trend Micro gjorde en internationell undersökning bland större företag företag och organisationer med fler än 500 anställda kring vad beslutsfattare anser att de står i arbetet med GDPR.
I vår undersökning framkommer svenska företag och organisationer som både minst kunniga, men också de som i minst utsträckning vet hur de ska hantera GDPR praktiskt. Ungefär hälften av de svarande från Sverige jobbar inom offentlig sektor.

• 34% av de svarande svenska företagen/organisationerna erkänner att de inte vet vilken typ av personliga data de lagrar och var den finns.
• De svenska företagen/organisationerna har också sämst processer på plats för att uppfylla kravet om en enskild individs rättigheter att få sina personliga data raderade från en databas. Endast   56 % kan svara ja på den frågan (att jämföra med 77 % bland övriga tillfrågade länder)
• Samtidigt uppvisar de svenska företagen/organisationerna väldigt gott självförtroende vad gäller uppfattningen om vilka utmaningar som väntar. 28 % av svenskarna anser att deras organisation inte har några större svårigheter att anpassa sig till det nya regelverket, vilket är högst siffra bland länderna i undersökningen.
• 11 % av de svenska beslutsfattarna vet ej vad de ska göra för att följa reglerna (jämfört med 1 % i övriga länder)
• Endast 20 % av de svenska företagen/organisationerna i undersökningen vet att påföljden är en straffavgift på upp till 4 % av årsomsättningen, och 16 % känner överhuvudtaget inte till att det handlar om böter (att jämföra med 5 % internationellt)
• 43 % av de tillfrågade vet inte om det finns en process för att snabbt rapportera till Datainspektionen i händelse av intrång och 13 % hävdar att det inte finns överhuvudtaget. Även här placerar sig svenska organsiationer klart i botten i undersökningen (11 respektive 6 %).
• Endast 57 % säger att de är trygga med organisationens befintliga lösningar för att stoppa en attack eller intrång i databaserna.
• 36 % av de svenska beslutsfattare som deltar i undersökningen anser att konkurs är ett föreliggande hot mot verksamheten om företaget skulle få böter enligt de nya GDPR-regelverket.

Det är hög tid att komma igång med detta arbete, det är bara 7 månader kvar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.