Jean Diarbakerli

Jean jobbar som sales engineer på Trend Micro och har verkat i branschen sedan 2013. Han är lokaliserad i Stockholm och har nätverkssäkerhet som huvudområde.

Du kontaktar Jean via jean_diarbakerli@trendmicro.com eller på LinkedIn.