Jean Diarbakerli

Jean jobbar som sales engineer på Trend Micro och har verkat i branschen sedan 2013. Han är lokaliserad i Stockholm och har nätverkssäkerhet som huvudområde och är subject matter expert för TippingPoint i Norden.

Du kontaktar Jean via jean_diarbakerli@trendmicro.com eller LinkedIn.